1 2 3

Úvod

Kopání a čištění studní Michal Hnojský

Firma Hanojský byla  založena roku 1993 a od té doby spolehlivě funguje.

Díky rozsáhlým znalostem zkušenostem nabízím nejen studnařské práce.

Nabízím také  mnoho dalších služeb spojených s hladkým průběhem běžných činností týkajících se bydlení v rodinném domu či chalupě.

Pokud byste si chtěli studnu teprve pořídit, zkontaktujte mne.

Velice rád Vám poskytnu potřebné informace a  zázemí pro vybudování kvalitní studny t.zv. „na klíč.“

Před započetím hloubení studny se nejprve  musí přihlédnout ke všem důležitým aspektům a to zejména:

  • hydrogeologické podmínky v dané lokalitě
  • stav terénu
  • pravý účel stavby studny
  • předpokládaná doba užívání studny
  • složení zeminy a hornin ovlivňující stavbu a životnost studny
  • další faktory, které se posuzují při prohlídce místa pro založení studny
     

Zásadně pracuji bez těžké techniky, která by mohla fatálně poškodit či zničit zničit pozemek.

iedit

Copyright 2024 © Altercom s.r.o.